Centralní evidence smluv (CES)

  • IS pro centralizaci a zjednodušení sběru i sdílení informací o všech firemních smlouvách, jejichž schvalování je zajištěno kontrolními mechanismy postupného ověření uživateli s různými úrovněmi pověření.
  • Součástí jsou vedle standardních funkcí jako tisky průvodek, reportovací služby či správa číselníkových seznamů dat i pokročilejší funkce globální správy příloh, chatu uživatelů, funkce opravných návrhů pro chybná zadání, předávání uživatelských účtů v případě dovolených či automatické vytváření smluv z propojeného poštovního systému.

Systém evidence korespondence (EPK)

  • Řešení pro práci s velkým objemem příchozí a odchozí korespondence, kterou je nutné centrálně evidovat a ovládat proces jejího vyřízení.
  • Samozřejmostí jsou kontroly zadávaných dat, otevřené číselníky, globální reporty, výstupy průvodek, přehledné UI apod.

  • Součástí jsou i dodatečné funkce jako správa a opravy číselníkových dat, uživatelský chat, propojení na další IS, přehledy využití a práce uživatelů a další

System evidence faktur (Fakturex)

  • Systém pro správu a schvalování příchozích i odchozích faktur
  • Přehledný UI, velmi rychlé a jednoduché zadávání nových faktur včetně příloh, možnosti komentářů, předdefinované hodnoty, otevřené číselníky, možnosti omezení viditelnosti položek, viditelný proces schválení-potvrzení-platba

Napište nám

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného řešení pro vaši společnost, firmu i nemocnici.