Benchmarking

Cílem Benchmarkingu je umožnit zkvalitnění a zefektivnění klinické péče na základě srovnání s jinými zdravotnickými zařízeními.

Hospital Performace Management

Přínosy

 • Porovnání klíčových ukazatelů dle typu poskytované zdravotní péče

 • Pohled dle vybraných kritérií

 • Zjištění rozdílů ve vybraném segmentu poskytování zdravotní péče

 • Úspora přímých nákladů spojených s poskytováním zdravotní péče

 • Reporting vybraných částí

 • Možnost tvorby vlastních reportů z exportovaných dat

 • Možnost detekce upcodingu/downcodingu ve vybraných oblastech

 • Zkvalitnění vykazování v klasifikačním systému IR-DRG i CZ-DRG

Kvalifikační system
IR-DRG a CZ-DRG

 • Vyžádané analýzy na základě detekovaných nestandardností

 • Vyžádané analýzy správnosti vykazování nad elektronicky vykázanými daty

 • Vyžádané analýzy správnosti vykazování nad elektronicky nebo papírově vedenou zdravotní dokumentací

 • Helpdesková podpora vykazování hospitalizačních případů

Napište nám

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného řešení pro vaši společnost, firmu i nemocnici.