Podpora DRG vykazování zahrnuje:

 • klinické audity nad elektronicky vykázanými hospitalizačními případy i nad zdravotní dokumentací
 • namátkové či cílené audity dle požadavku objednatele, obvykle formou:
  • lokalizace nad elektronicky nestandardně vykázanými hospitalizačními případy
  • kontrola hospitalizačních případů na elektronicky či papírově vedenou zdravotní dokumentaci
  • individuální diferenciace zadání detailního auditu dle požadavku objednatele (např. konkrétní zdravotní pojišťovny, sledované období atd.)
 • metodiky, školení nebo procesní analýza v klasifikačním systému IR-DRG i CZ-DRG
  • školení lékařů a zdravotnických pracovníků
  • intenzívní školení kodérů
  • kodér (zahájení činností spojených se zavedením pozice kodér/kontrolor)

Napište nám

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného řešení pro vaši společnost, firmu i nemocnici.