Consulting

Sefima disponuje týmem odborníků s mnohaletými zkušenostmi a unikátními znalostmi v různých oblastech byznysu a zdravotnictví.

Datová bezpečnost

Současná situace a legislativa klade čím dál větší nároky na zabezpečení dat a informací.

 • Interní audit společnosti zaměřující se na hlavní oblasti bezpečnosti informací včetně GDPR

 • Příprava na certifikaci ISO 27001 certifikovaným auditorem s dlouholetou praxí

 • Analýza rizik a konzultace doporučující jejich snížení

 • Revize/zavedení interních procesů z hlediska bezpečnosti informací

 • Školení bezpečnosti informací (prezenční/elektronické)

Podpora DRG vykazování

Hlavním cílem je zvýšení efektivity DRG vykazování za podmínek dodržení platné legislativy.

 • Školení, metodiky nebo procesní analýza v systému IR-DRG/CZ-DRG
 • Klinické audity nad elektronicky vykázanými hospitalizačními případy i nad zdravotní dokumentací
 • On-line DRG Helpdesk zahrnující e-mailovou podporu na cílené dotazy

Controlling – Reporting

Analýza stávájícího systému controllingu a finančního řízení, zpracování a realizace controllingové koncepce s podporou řízení.

 • Analýza a zavedení controllingových procesů

 • Analýza reportingových potřeb pro různé úrovně řízení

 • Metodika plánování a rozpočtování
 • Reportingová mapa, metriky, ukazatele, benchmarking

 • Pravidelný monitoring a edukace zainteresovaných pracovníků

Zdravotnictví – analýzy, procesy

Optimalizace využití EIS pro ekonomické řízení, NIS pro řízení procesů a optimalizací vykazování výkonů léčebné péče a MIS pro podporu vedoucích pracovníků v oblasti řízení i modelování výnosů.

 • Zpracování analýz a rozvojových dokumentů
 • Analýza a optimalizace procesů s vazbou na financování
 • Analýza controllingových procesů

 • Analýza reportingových potřeb pro různé úrovně řízení

 • Možnost plánování a analýz

 • Řízení produkce, procesu nákupu, servisních a obchodních činností atd.
 • Ideové vymezení procesu controllingu a jeho postavení

 • Datová struktura, podmínky multidimenzionality primarních dat

 • Reportingová mapa, metriky, ukazatele, benchmarking

 • Modularita MISu, typologie sestav, zdroje dat

 • Metodika plánování a rozpočtování

 • Technické a personální zabezpečení controllingu

 • Klíčové milníky realizace koncepce

 • Realizace koncepce s podporou know-how a nástrojů společnosti

 • Školení lékařů a zdravotnických pracovníků

 • Intenzivní školení kodérů

 • Kodér – zahájení činností spojených se zavedením pozice kodér/kontrolor, jeho profesionální výchovou a následnou bezprostřední podporou, definování statusu kodér/kontrolor, jeho pracovní náplně, povinností, kompetencí atd.
 • Lokalizace nad elektronicky nestandardně vykázanými hospitalizačními případy

 • Kontroly hospitalizačních případů nad elektronicky či papírově vedenou zdravotní dokumentaci

 • Individuální diferenciace zadaní detailního auditu dle požadavku objednatele (např. konkrétní zdravotní pojišťovny, sledované období atd.)

 • Zaměření na vykázání konkrétního hospitalizačního případu (argumentační Drill-down: zdravotní dokumentace, MKN-10, metodické materiály IR/CZ-DRG, modelace, závěrečné shrnutí)

 • Zkušenosti v souladu s aktualními metodickými materiály = nejlepší praxe

Napište nám

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného řešení pro vaši společnost, firmu i nemocnici.