(2022-01-17) Inicializace defaultních křivek

(2022-01-17) Inicializace defaultních křivek

Podoby #

Individuální inicializace pro zvolené zařízení #

Individuální inicializace vyžaduje následující parametry:

Volba přepočtená/nepřepočtená data

Po jejich zadání se spustí příslušná funkce. Pokud nastane problém, funkce na něj upozorní. Mohou nastat dva problémy:

Tabulka, ze které se mají vytvořit křivky, neexistuje nebo existuje, ale je prázdná.

Řešení:

  1. Pokud byla požadována přepočtená data, stačí zvolit nepřepočtená data a pokud tabulka existuje, vytvoří se křivky.
  2. Je nutné vytvořit příslušnou tabulku

 

Hromadná inicializace za všechna zařízení. #

Je vázána na právo „4“. Pokud není, volbu není možno spustit.

Vstupní parametry jsou stejné jako v individuální, ale je nutno mít na zřeteli, že se budou vytvářet křivky pro všechna zařízení.

Hromadná tvorba má několik kroků

První krok vytvoří základní přehled

Výsledkem je výstup

  • O.K. – křivky vytvořeny
  • ERR – křivky nejsou vytvořeny

 

V dalším kroku je nutno vyřešit „ERR“
K tomu slouží tlačítko „Zpracuj ERR
Tlačítko : „Kontrola“ vytvoří tento základní přehled.

  • RefN – neexistuje tabulka pro referenci –  oprava tlačítkem “Zpracuj RefN“
  • Ref0 –  neexistují data v tabulce pro referenci –  oprava tlačítkem “Zpracuj Ref0“

Pokud něco nelze řešit hromadně nebo je požadována spec. konfigurace, pak je nutno použit individuální tvorbu.

Powered by BetterDocs

Přejít nahoru