Generovaná tabulková sestava

Generovaná tabulková sestava

Většina generovaných sestav využívá standardizovanou komponentu zobrazení strukturovaných dat.
Komponenta zobrazuje data v tabulce, která je konfigurovatelná, lze v rámci tabulky prohazovat sloupce a seskupovat podle vybraných sloupců (bod 6)

 1. Tabulka s generovanými daty
 2. Přímé zobrazení v Excelu nebo jiné aplikaci asociované s *.xlsx dokumenty
 3. Uložení do *.xlsx souboru
 4. Uložení do *.csv souboru
 5. Zobrazení řádku se součty v sloupcích číselných hodnot
 6. Slučovač typu „kontingenční tabulka“, která je známá v Excelu. Tímto nástrojem lze seskupovat výsledky podle hodnot ve vybraných sloupcích
  1. Směr posunu vybraného sloupce
  2. Zobrazení již vybraných sloupců do rozpadu
  Ve vybraném pohledu je vidět rozpad podle pojišťovny a následně podle odbornosti

Pokud by uživateli funkcí sestava nedostačovala a potřeboval by komplexnější pohled, pak lze exportovat celou sestavu přímo do Excelu, kde lze provádět další páci nad daty.

Powered by BetterDocs

Přejít nahoru