Individuální sestavy

Individuální sestavy

Spouštění individuálních sestav #

Individuální sestava se spouští příslušným tlačítkem v hlavním okně obrazovky

Použití #

Individuální sestavy se používají v případech, kde je potřeba vygenerovat specifickou sestavu nad vybranými daty.

V rámci sestavy je možné vyhledávat podle slov v názvu (1). Následně lze vybranou sestavu zobrazit v tabulkové sestavě.

Princip práce v je popsán v samostatné kapitole. Požadavky pro sestavení nové sestavy nebo úpravy stávající sestavy konzultujte se svým konzultantem.

Powered by BetterDocs

Přejít nahoru