Výpočet úhrady

Výpočet úhrady

Spuštění výpočtu úhrady #

Spuštění je možné dvěma způsoby

 1. V hlavním okně aplikace tlačítkem Výpočet úhrady
  2. Menu START > Úhrady > Výpočet úhrady

Dále je uživateli nabídnuta možnost omezení výpočtu úhrady v čase a pojišťovnou

Průběh výpočtu úhrady

Práce vypočtenou úhradou #

Okno aplikace #

Dialogové okno se zobrazením vypočtené úhrady

 1. Uložení do souboru – uloží výstupní sestavu jako *.xlsx soubor
 2. Zobrazit – zobrazí sestavu v aplikaci asociované s *.xlsx soubory
 3. Rozpad na jednotlivé entity.  Klikem na modrý odkaz lze projít do detailu výpočtu jednotlivé entity
 4. Přepínání mezi kartami. Každá karta obsahuje výpočet jednotlivé entity

Struktura barev #

 • Bílý řádek = aktivní entita, její částka vstupuje do celkového výpočtu
 • Šedý řádek = neaktivní entita, její částka nevstupuje do celkového výpočtu
 • Modrý řádek = suma částek pro danou pojišťovnu

Typy entit #

Entita je základní stavební kámen Modelu, nad entitami se vypočítává celá úhrada a níže jsou jednotlivé entity rozepsány s jednoduchým popisem, jakou část úhradové vyhlášky obsluhují

Pokud potřebujete informace k samotné konfiguraci entity, přejděte do sekce

ALFA2021 #

Je definovaná v Úhradové vyhlášce číslo 428/2020 sb. podle §5 v přílohách 1, 9, 10 a 12
Zásadní pro entitu je kapitola 3 z přílohy 1 – paušální úhrada

ALFA2021C #

Je definovaná v Úhradové vyhlášce číslo 242/2021 sb. podle §5 v přílohách 1, 9, 10 a 12.
Zásadní pro entitu je kapitola 3 z přílohy 1 – paušální úhrada

ALFA2022 #

Je definovaná v Úhradové vyhlášce číslo 396/2021 sb. podle §5 v přílohách 1, 9, 10 a 12.
Zásadní pro entitu je kapitola 3 z přílohy 1 – paušální úhrada

AMB2021 #

Je definovaná v Úhradové vyhlášce číslo 242/2021 sb. podle §5 v přílohách 1 a dalších navázaných.
Zásadní pro entitu je kapitola 3 z přílohy 1 – Ambulantní složka úhrady

AMB2022 #

Je definovaná v Úhradové vyhlášce číslo 396/2021 sb. podle §5 v přílohách 1 a dalších navázaných.
Zásadní pro entitu je kapitola 7 z přílohy 1 – Ambulantní složka úhrady

AMBSPC2021 #

Entita obsluhuje ambulantní specialisty a je definovaná v Úhradové vyhlášce číslo 396/2021 sb. podle §7 v přílohách 3 a dalších navázaných.
Druhově lze entitu použít i v roce 2022. Změny budou definovány ve vlastní entitě pro daný rok.

CENTRA #

Entita počítá úhradu centrových léčiv. Výpočet je závislý na konfiguraci zařízení.

CVD2021C #

Entita vypočítává kompenzace spojené s onemocněním Covid-19. Entitu je možné použít i zpětně v roce 2020 a vychází z definice v Úhradové vyhlášce číslo 242/2021 sb. Základní rozpad je na následující skupiny:

 • Y1_NS Kompenzace podle př. č.1, 2.3 a)
 • Y2_NS Kompenzace podle př. č.1, 2.3 b)
 • Y3_NS Kompenzace podle § 18, (2)
 • Y4_NS Kompenzace podle př. č.1, 2.4
 • Y5_NS Kompenzace podle př. č.1, 2.5

Rozpočítání pro jednotlivé skupiny se provede rovnoměrně na střediska.

CVD2022 #

Entita vypočítává kompenzace spojené s onemocněním Covid-19 a vychází z definice v Úhradové vyhlášce číslo 396/2021 sb. Základní rozpad je na následující skupiny:

 • Y3_NS Kompenzace podle § 18, (2)
 • Y5_NS Kompenzace odběrového místa

DRGCZ2021 #

Je definovaná v Úhradové vyhlášce číslo 428/2020 sb. podle §5 v příloze 1 a dalších navazujících.
Zásadní pro entitu je kapitola 5 z přílohy 1 – Úhrada formou případového paušálu podle CZ-DRG

DRGCZ2021C #

Je definovaná v Úhradové vyhlášce číslo 242/2021 sb. podle §5 v příloze 1 a dalších navazujících.
Zásadní pro entitu je kapitola 5 z přílohy 1 – Úhrada formou případového paušálu podle CZ-DRG

DRGCZ2022 #

Je definovaná v Úhradové vyhlášce číslo 396/2021 sb. podle §5 v příloze 1 a dalších navazujících.
Zásadní pro entitu je kapitola 5 z přílohy 1 – Úhrada formou případového paušálu podle CZ-DRG

FIX #

Dovoluje vložit manuálně definovanou částku do celkového výpočtu úhrady. Lze definovat IČP a nákladové středisko, na které se má hodnota přičíst. Pro jednu ZP a IČZ je možno mít až 20 fixních entit.

FONIATR #

//TODO

GLOB-PAU0 #

//TODO

ISU #

Individuální smluvní úhrada. Tato entita pobírá výkony a události, které jsou obvykle nasmlouvány dodatky s pojišťovnou. Dodatek je nadřazen úhradové vyhlášce, a proto i entita ISU je zpracovávána před entitami typu Alfa a AMB

JPL #

//TODO

Kapitace #

//TODO

OOP #

Entita pracující s následnou péčí

PPVL2020 #

Případový paušál vyloučená lokalita pro rok 2020.
Jde o entitu, kde se počítá PP a ÚVZPP dohromady jiným úhradovým mechanizmem, než stanoví vyhláška. 

PR14 #

Je definovaná v Úhradové vyhlášce číslo 396/2021 sb. podle přílohy 12.

PRP #

Entita PRP znamená – přímé rozpouštění produkce.
Slouží k alokaci výnosu na vybrané NS – např. příplatek za urgent, LSPP, atd.

URG2022 #

UVZPP2021 #

Je definovaná v Úhradové vyhlášce číslo 428/2020 sb. podle §5 v přílohách 1, 9, 10 a 12.
Zásadní pro entitu je kapitola 4  z přílohy 1 – úhrada vyčleněná z paušální úhrady

UVZPP2021C #

Je definovaná v Úhradové vyhlášce číslo 242/2021 sb. podle §5 v přílohách 1, 9, 10 a 12.
Zásadní pro entitu je kapitola 4  z přílohy 1 – úhrada vyčleněná z paušální úhrady

UVZPP2022 #

Je definovaná v Úhradové vyhlášce číslo 396/2021 sb. podle §5 v přílohách 1, 9, 10 a 12.
Zásadní pro entitu je kapitola 4  z přílohy 1 – úhrada vyčleněná z paušální úhrady

Vykonovy #

Entita pracuje výkonovým způsobem účtování u vybraných ambulantních odborností

Powered by BetterDocs

Přejít nahoru