Základy MVN-BI

Základy MVN-BI

Základní informace #

Aplikace běží na adrese https://mvn.medixen.cz a je přístupná pouze ze sítě Sefima. Aplikace funguje v prohlížečích založených na jádru Chromia od verze 100 (Opera od verze 90, Firefox od verze 104 Vivaldi od verze 5.4, Edge od verze 105, Chrome od verze 100).

Minimální požadovaná konfigurace klientského systému není pevně definována. Všeobecně je však doporučován minimálně procesor Core i3 nebo ekvivalentní a alespoň 4GB RAM pro hladké procházení aplikace.
Rozlišení obrazovky je doporučováno alespoň Full HD, aby se prezentované grafy zobrazovaly v rozumně čitelné podobě.

Přihlašování do aplikace je řízeno stejným systémem jako přihlašování do MVN. Systém využívá stejných databází a díky tomu je možné použít jednu konfiguraci v obou systémech.

Pohyb v aplikaci #

Přihlášení #

Bez přihlášení není možné v aplikaci pracovat, protože není možné rozlišit daného uživatele.

Samotné přihlášení je ověření pomocí uživatelského jména a hesla

Obrázek 1 Přihlašovací dialog MVN

Pracovní plocha aplikace #

Aplikace používá zažité rozložení ovládacích prvků známých z jiných systémů. Menu + pracovní oblast.

Základní činnosti v hlavním okně aplikace

 • (1) Zobrazení aktivně přihlášeného uživatele a možnost odhlášení ze systému
 • (2) Přepínání jazyka aplikace. K dispozici je Český jazyk a angličtina
 • (3) Přepínání nemocnice. Pokud má uživatel přístupných více nemocnic, může z nich vybírat kliknutím na název nemocnice
 • (4) Menu. Dovoluje uživateli přepínat se mezi pohledy a sestavami
 • (5) Pracovní plocha aplikace. Zobrazuje veškeré pohledy, sestavy a vizualizace vzniklé simulacemi
 • (6) Exporty visuálních elementů na pracovní ploše aplikace
 • (7) Návrhář – generování a úpravy vlastních sestav

Obrázek 2 Hlavní okno aplikace

Najetím myši do prostoru vybraného grafu je možné provádět další činnosti nad hotovým grafem

Obrázek 3 Detailní činnosti nad grafem

Graf je možno samostatně exportovat, procházet vstupní data a roztáhnout graf na celou obrazovku

Exporty #

Aplikace umožňuje exportovat grafy a sestavy do 3 výstupních formátů

PDF #

Export do PDF je možné modifikovat před samotným vytvořením PDF souboru. Mezi základní modifikovatelné parametry patří zejména rozložení stránky a aplikace/ignorace filtrů.

Obrázek 4 Export do PDF

Obrázek #

Export do obrázku je možné modifikovat před samotným vytvořením souboru. Mezi základní modifikovatelné parametry patří zejména výběr výstupního formátu, rozlišení, rozložení stránky a aplikace/ignorace filtrů.

Obrázek 5 Export do obrázku

Excel #

Export do excelu je možné modifikovat před samotným vytvořením souboru. Mezi základní modifikovatelné parametry patří zejména aplikace/ignorace filtrů.

Obrázek 6 Export do excelu

Filtry #

Některé sestavy umožňují filtrace podle let nebo pojišťoven. V obou případech je možné vybírat i více let nebo pojišťoven najednou.

Obrázek 7 Filtrace v sestavách

Hotové sestavy #

Hotové sestavy kopírují strukturu definovanou v simulační části aplikace MVN. Základ je rozdělen do segmentů

 • Hospitalizace
 • Ambulance
 • LDN
 • OOP
 • DIOP/NIP
 • Výkonový
 • Ostatní

Každý segment následně obsahuje další členění podle zvažovaného úhlu pohledu. Obvykle produkce, kapacita, výnos a náklad. Pokud to segment neumožňuje, nejsou dané pohledy použity.

Powered by BetterDocs

Přejít nahoru