SMART MIS je platforma MIS postavená na pokrokové OLAP technologii, nezávislá na excelu, se všemi výhodami vlastního tabulkového procesoru. Svými vlastnostmi zabezpečuje veškeré nároky požadované od moderních systémů Business Intelligence a Performance Management.

 • Otevřená (self-made) technologie

 • Jednoduchý a strukturovaný systém pro správu
 • Velmi intuitivní prostředí pro plánování, analýzu a reporting
 • Disponuje vlastním ETL nástrojem (Extract Transform Load) pro napojení na libovolný datový zdroj

Díky své otevřenosti umožňuje běžným uživatelům jednoduše tvořit reporty a ad-hoc analýzy přímo v prostředí tabulkového procesoru.

Cash Flow Management

Plánování a analýza toku hotovosti umožňuje sledování cash flow dle zakázek, partnerů a středisek v denním a měsíčním horizontu.

 • Zobrazení aktuálního stavu hotovosti

 • Výhled předpokládaných příjmů a výdajů po dnech
 • Predikce cash flow dle jednotlivých zakázek, firem či partnerů
 • Možnost zohlednění pravidelných i mimořádných plateb

Díky údajům o skutečných splatnostech modul umožňuje analyzovat peněžní toky se zahrnutím vlivu reálné platebí morálky.

MediXen Model

Slouží k modelaci ekonomických dopadů organizačních a legislativních změn (například dopady COVID-19 di úhrad a další).

 • Výpočet, simulace a predikce úhrad dle úhradové vyhlášky smluv s pojišťovnami

 • Stanovování optimálních parametrů plnění objemu a struktury zdravotní péče

 • Přiřazování nákladů a výnosů k případům a střediskům podle zvolených alokačních klíčů
 • Snadné vytváření vlastních manažerských sestav

Průběžný detailní přehled o situaci v nemocnici. Minimalizace rizik vyplývajících z nečekaných překvapení při zúčtování apod.

Benchmarking

Cílem Benchmarkingu je umožnit zkvalitnění a zefektivnění klinické péče na základě srovnání s jinými zdravotnickými zařízeními.

 • Porovnání klíčových ukazatelů dle typu poskytované péče
 • Zjištění rozdílů ve vybraném segmentu
 • Automatická kontrola
 • SWOT analýza, EMU reporting
 • Reporting vybraných částí

Podpora DRG vykazování

Hlavním cílem je zvíšení efektivity DRG vykazování za podmínek dodržení platné legislativy.

 • Školení, metodiky nebo procesní analýza v systému IR-DRG/CZ-DRG
 • Klinické audity nad elektronicky vykázanými hospitalizačními případy i nad zdravotní dokumentací

 • On-line DRG Helpdesk zahrnující e-mailovou podporu na cílené dotazy

Zlepšení procesů

Díky odborným znalostem procesů uvnitř organizací, týmu konzultantů a programátorů jsme schopni vytvořit na míru šitý systém, který bude obousměrně komunikovat s ostatními systémy nebo běžnou agendou, naší specializací je především zpracování dat, oběh dokumentů a související workflow.

 • Centrální evidence smluv (CES)
 • Systém evidence korespondence (EPK)
 • System evidence faktur (Fakturex)

Datová bezpečnost

Sefima disponuje týmem odborníků s mnohaletými zkušenostmi a unikátními znalostmi v různých oblastech byznysu a zdravotnictví.

Kontaktujte nás

Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodného řešení pro vaši společnost, firmu i nemocnici. Váš problém řeší naše řešení.