Připravujeme pro naše zdravotnické zákazníky Modelaci úhrad (dle Úhradové vyhlášky) pro následující rok 2023

Sefima.cz

Setkání s našimi zákazníky ze zdravotnictví

Dne 19. ledna 2023 se konalo každoroční setkání s našimi zákazníky ze zdravotnictví. Hlavním tématem, již tradičně, byla Úhradová vyhláška, tentokrát pro rok 2023. Setkání proběhlo v poklidné a příjemné atmosféře. Všechny přednášky měly vysokou věcnou i odbornou úroveň. Mezi ty nejzajímavější určitě patřily prezentace věnované Úhradové vyhlášce 2023 v praxi, dále pak Strategii MZČR v oblasti úhrad či další novinky z oblastí CZ DRG nebo Cyber security.
Budeme se těšit opět na přes rok 😊

FOTO:pixabay