Cash Flow

Cash Flow2023-03-31T16:33:10+02:00

Cash Flow Management

Plánování a analýza toků hotovosti umožňuje sledování cash flow dle požadovaných parametrů jakými jsou střediska, zakázky, partneři apod. v denním, měsíčním nebo ročním horizontu.

  • Zobrazení aktuálního a predikovaného stavu hotovosti, potřeby čerpání úvěrů, kontokorentů a dalších zdrojů financování.
  • Výhled předpokládaných příjmů a výdajů s vazbou na plán hospodářského výsledku s dopady do pracovního kapitálu, kterými jsou pohledávky, závazky a stavy zásob
  • Predikce cash flow dle jednotlivých zakázek, firem či partnerů, jakožto i v provozní, investiční a finanční oblasti.
  • Možnost zohlednění pravidelných i mimořádných plateb, záloh, daní apod.

  • Funkcionalita variantního plánování, průběžná simulace tzv. forecastu, tedy průběžně dosahované skutečnosti a nejbližšího výhledu, what-if analýzy, plnění KPI apod.
  • Výpočet ukazatelů doby obratu, rentability, likvidity, zadluženosti a celkové ekonomické stability.
  • Výstupy formou výkazů, manažerských reportů, grafů, křivek vývoje trendů a v neposlední řadě řídích dashboardů.
  • Díky údajům o skutečných splatnostech modul cash flow management umožňuje analyzovat peněžní toky se zohledněním vlivu reálné platební morálky.

Pokročilá simulace tvorby finančního plánu a predikce Cash Flow

s vazbou na ekonomický systém společnosti

Napište nám

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného řešení pro vaši společnost, firmu i nemocnici.

    Přejít nahoru