MediXen Model

Slouží k modelaci ekonomických dopadů organizačních a legislativních změn (například dopady COVID-19 do úhrad a další).

  • Výpočet, simulace a predikce úhrad dle úhradové vyhlášky a smluv s pojišťovnami
  • Stanovování optimálních parametrů plnění objemu a struktury zdravotní péče
  • Přiřazování nákladů a výnosů k případům a střediskům podle zvolených alokačních klíčů
  • Snadné vytváření vlastních manažerských sestav

Průběžný detailní přehled o situaci v nemocnici. Minimalizace rizik vyplývajících z nečekaných překvapení při zúčtování apod.

Napište nám

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného řešení pro vaši společnost, firmu i nemocnici.