V prostředí zdravotnických zařízení působíme již od roku 1990. Díky našim zkušenostem nabízíme pomoc se zpracováním různých tipů analýz týkajících se optimalizace procesů či rozvojových aktivit.

Zpracování analýz a rozvojových dokumentů

 • Finanční a ekonomická analýza poskytování léčebné péče a provozu
 • Strategie dlouhodobě udržitelného rozvoje
 • Koncepce a Prováděcí plán rozvoje podložený finančně ekonomickou analýzou
 • Rozvoj poskytované léčebné péče s cílem optimalizace procesů a výnosů
 • Analýza informačních systémů a doporučení pro jejich rozvoj

Analýza a optimalizace procesů s vazbou na financování

 • Optimalizace řízení procesů poskytování léčebné péče až do úrovně vykazování
 • Optimalizace procesů nákupu a hospodaření se zásobami
 • Optimalizace procesů spolupráce s dodavateli Léků, SZM a potravin
 • Farmakoekonomika – hospodaření s léky a SZM
 • Optimalizace využití nástrojů finančního trhu pro provozní financování a investice
 • Optimalizace procesů podpory léčebné péče a provozu informačními technologiemi
 • Optimalizace využití IS – ERP pro ekonomické řízení, NIS pro řízení procesů a optimalizací vykazování výkonů léčebné péče a MIS pro podporu vedoucích pracovníků v oblasti řízení i modelování výnosů.

Napište nám

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného řešení pro vaši společnost, firmu i nemocnici.