Datová bezpečnost

Sefima disponuje týmem odborníků s mnohaletými zkušenostmi a unikátními znalostmi v různých oblastech byznysu a zdravotnictví.

Služby spojené s bezpečností informací

 • Interní audit společnosti zaměřující se na hlavní oblasti bezpečnosti informací
 • Příprava na certifikaci ISO 27001 certifikovaným auditorem s dlouholetou praxí

 • Analýza rizik a konzultace doporučující jejich snížení

 • Revize/zavedení interních procesů z hlediska bezpečnosti informací

 • Školení bezpečnosti informací (prezenční/elektronické)

 • Zdokumentování bezpečnostních politik společnosti

 • Kontrola shody s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)

ISO/IEC 27001:2013 – řízení bezpečnosti informací a typický průběh spolupráce

Přínosy zavedení normy a certifikace:

 • Snížení rizik souvisejících s únikem dat

 • Zvýšení prestiže společnosti

 • Konkurenční výhoda

 • Zvýšení povědomí zaměstnanců o informační bezpečnosti

Nejprve s klientem vyjasníme požadavky a očekávání od zavedení normy. Dále proběhne seznámení se s klientem, se způsobem jeho práce a zjistíme aktuální stav připravenosti klienta na certifikaci. Po seznámení se s aktuálním stavem klient ve spolupráci s konzultantem pracují na dokumentaci a směrnicích tak, aby dokumentace nebyl pouze papír pro auditory, ale aby opravdu směrnice nastavovala bezpečnost na požadovanou úroveň.

Po zapracování směrnice následuje ve spolupráci s konzultantem a zodpovědným pracovníkem klienta interní audit, který ověří, zda dokumentace odpovídá skutečnosti a zda jsou plněny požadavky normy přímo v provozu. Splnění požadavků bude nutná podmínka pro certifikační audit.

Certifikační audit probíhá v prostorách klienta a je přítomen i náš konzultant, který pomáhá klientovi projít auditem. Konzultant dále plní pomáhá klientovi odstranit případné neshody, které vzniknou při certifikačním auditu, tak, aby klient získal certifikát. Certifikát se vydává na tři roky s tím, že po certifikaci probíhá první a druhý rok dozorový audit a třetí rok se recertifikace znovu opakuje. Certifikací práce konzultanta nekončí a může být klientovi k dispozici i nadále pro řešení operativních problémů nebo případně pro řešení incidentů.

GDPR – General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
V současné době nelze GDPR certifikovat obdobně jako například ISO/IEC 27001:2013. Nicméně tímto nařízením, potažmo zákonem č. 110/2019 Sb. – Zákon o ochraně osobních údajů, jsou povinni řídit se všichni, kteří zpracovávají nebo spravují osobní data.
Jsme schopni s Vámi provést interní audit a identifikovat výskyt osobních dat. V závislosti na povaze Vaší práce jsme schopni doporučit politiky nakládání s těmito daty.

Napište nám

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného řešení pro vaši společnost, firmu i nemocnici.