O nás

Naše společnost se již řadu let zabývá podporou řízení a manažerského rozhodování. Spolu s našimi zákazníky vytváříme a zavádíme systémy, které pokrývají kompletní řízení firmy bez ohledu na její velikost nebo obor. Při realizaci našich projektů využíváme nové moderní přístupy k řízení, ale také dlouholeté know how z mnoha realizovaných projektů. Firmu tvoří odborníci s unikátními zkušenostmi a znalostmi v různých oblastech.

Sefima s.r.o. uplatňuje při řízení svých procesů systém řízení kvality dle ISO 9001 a systém řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001. Naše společnost respektuje pravidla společenské odpovědnosti a integrovaný systém řízení neustále zlepšuje a rozšiřuje. Při svých činnostech předchází úrazům a poškozování zdraví všech osob pohybujících se na svěřených pracovištích. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana se tedy řadí mezi základní priority rozvoje společnosti.

Pro všechny oblasti integrovaného systému řízení vedení společnosti stanovuje cíle a cílové hodnoty, které v pravidelných intervalech přezkoumává. Společnost komunikuje v případě potřeby aspekty své činnosti, své potřeby a očekávání se všemi příslušnými interními i externími zainteresovanými stranami.

„Naším cílem je být dlouhodobě stabilní společností s dobrou pověstí,
která poskytuje vysoce expertní služby v oblastech našeho působení.“

RNDr. Václav Vohanka, ředitel společnosti

Setkejte se s naším týmem

0+
let zkušeností
0
zákazníků
0
uživatelů

Nějaké otázky?

Dlouho, více než 20 let.

Je to skupina chytrých, vzájemně provázaných a kooperativních řešení určených pro podporu rozhodování.

Přehledným způsobem Vám poskytne relevantní informace o klíčových procesech ve Vaší firmě. Odpoví Vám na klíčové otázky spojené s řízením Vaší společnosti. Umožní Vám modelovat krizové situace a pomůže Vám najít východiska z nastalých situací.

Máme za sebou více než 200 projektů. Fluktuace v naší firmě je prakticky nulová.

V daném segmentu jsme firmou střední velikosti. Nejsme ani garáž ani korporát. Díky tomu jsme stále velmi flexibilní.
Všichni, kdo chtějí k podpoře řízení využívat ty nejmodernější nástroje a v praxi ověřené postupy, bez ohledu na obor a velikost firmy.

V praxi to znamená, že si můžete celý systém (reporting, plánování atd.) budovat sami tzv. svépomocí.

IT pracovníci, kteří zpracovávají či připravují data. Controlleři, kteří plánují a analyzují data. Manažeři a majitelé, kteří potřebují pro svá rozhodnutí kvalifikované informace.

SMART MIS lze napojit na libovolný datový zdroj (SAP, Navision, ESO9, Helios, J. D. Edwards, Karat, Abra, Money S4, Pohoda atd.). Zdrojem může být pouhý Excel nebo soubor či lokální databáze.

Můžete si sjednat schůzku, můžeme Vám vzdáleně SMART MIS předvést, v případě vážného zájmu Vám můžeme sjednat referenční návštěvu. Napište nám , nebo zavolejte viz kontakty

Napište nám

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného řešení pro vaši společnost, firmu i nemocnici.