Ryze česká stavební firma Nevšímal a.s. začíná využívat modulární řešení CFM Palo.

Sefima.cz

Dodávka CFM pro stavební společnost NEVŠÍMAL a.s.

Společnost se od roku 1993 věnuje realizaci projektů v oblasti lehkých obvodových plášťů budov a požárních konstrukcí pro český i zahraniční trh. Do jejího portfolia patří jak rodinné domy, tak především projekty velkých administrativních budov a komerčních objektů.

Projekt implementace systému CFM je realizován po jednotlivých modulech, kdy v první fázi byla pokryta oblast finančního plánování, analýzy a reportingu zakázek společnosti. Systém je pomocí ETL přenosových procedur napojen na databázi informačního systému ABRA G3. Toto řešení umožňuje denní automatizovaný přenos dat do datových kostek systému CFM, event. kdykoliv tzv. „na tlačítko“. Uživatel MIS CFM má díky tomu kdykoliv k dispozici přehled o finančním vývoji klíčových zakázek a společnosti jako celku. Vše je doplněno reportingovou částí systému s přehlednými tabulkovými sestavami, grafy a manažerskými dashboardy. Možnost tvorby plánu na libovolné úrovni je samozřejmostí.

V dalších etapách spolupráce je plánováno využití nástroje pro operativní řízení denního cash flow jednotlivých zakázek s dopadem na podnikové finance, pohledávky a závazky, apod.

Etapizovaným zaváděním MIS získává zákazník klíčové funkcionality systému velmi rychle již na začátku projektu a ten je postupně doplňován o další oblasti (moduly) řízení. Rozptýlí se tím jednorázové zatížení pracovníků zákazníka na počátku projektu v souvislosti s potřebnou součinností a cena projektu se rozloží do delšího časového období.

Sdílejte obsah na sociálních sítích.