Rozšíření služeb společnosti Sefima s.r.o. pro zdravotnická zařízení o mobilní aplikaci.

Sefima

Mobilní aplikace pro zdravotnictví

Vážení klienti,

rádi bychom vás informovali o rozšíření služeb společnosti Sefima s.r.o. pro zdravotnická zařízení. Jedná se o moderní navigační systém sloužící pro snadnou orientaci pacientů a návštěvníků v prostorách nemocnic.

Princip a výhody

  • Navigační systém zrychluje a zjednodušuje pohyb osob v rámci zdravotnického zařízení.
  • Identifikace osob probíhá automaticky na základě mobilní aplikace.
  • Na klíčových místech jsou umístěny QR kódy propojené s mapovými podklady v aplikaci.
  • Návštěvník sejme kód mobilním telefonem a na displeji se mu zobrazí nejkratší cesta k cíli.
  • Systém lze použít jak v rámci jedné budovy, tak i v rozsáhlém areálu s řadou budov.
  • Aplikaci je možné propojit s NIS (Nemocničním informačním systémem).
  • Do aplikace lze z NISu přenášet informace o druhu plánovaného vyšetření, jeho průběhu, délce, nutné přípravě ze strany pacienta atd.
  • Obsluha aplikace je snadná a její použití intuitivní.
  • Veškerá osobní data jsou zabezpečena dle GDPR.

Pro více informací, prosím, kontaktujte.

sefima@sefima.cz
+420 777 022 268

Sdílejte obsah na sociálních sítích.