Připravujeme pro naše zdravotnické zákazníky Modelaci úhrad (dle Úhradové vyhlášky) pro následující rok 2021.
Sefima.cz

Modelace úhrad (dle Úhradové vyhlášky) pro následující rok 2021

Prvním krokem by měla být úvaha nad vstupními parametry, které modelaci ovlivňují, a to zejména:

a) Podle jaké datové základny bude rok 2021 probíhat => dle r.2019 nebo dle r.2020 (chybějící měsíce budou doplněny rokem 2019)
b) Referenční hodnoty pro výpočet AMB, Případ.paušálu, Úhrady vyjmuté z příp.paušálu => Výše ref.hodnot by měla korespondovat se skutečným vyúčtování roku 2019. V případě, že není vyúčtování ještě uzavřeno, je na zvážení, zda s modelací počkat (než budou k dispozici relevantní hodnoty), nebo udělat simulaci dle vlastního odhadu ref.hodnot => Záleží k jakému účelu bude modelace sloužit.

Modelace úhrad by měla sloužit jako podklad pro přípravu rozpočtu na rok 2021, může však plnit i úlohu variantního plánování, kdy potřebujeme zhotovit různé varianty, např.

  • Optimistický plán (plnění CM, PP, bodů AMB na 100%)
  • Pesimistický plán (např. plnění CM, PP, bodů AMB na 93%)
  • Reálný plán (plnění CM, PP, bodů AMB na 97%)

Výhodou softwarové modelace je úspora času, minimální chybovost (proti ručním výpočtům) a přesnost výpočtu (nastaveného podle pravidel Úhradové vyhlášky).

FOTO:pixabay