CashFlow

Plán měsíčního cash flow (CF) pomocí nástrojů společnosti SEFIMA

2023-03-31T16:24:42+02:00

Výchozím bodem úspěšně a co nejvíce přesně vypočteného plánu cash flow společnosti je dobře stanovený rozpočet (plán) nákladů a výnosů na daný rok. Společnost SEFIMA k tomu účelu vytvořila komplexní nástroj, který dokáže k této problematice přistoupit různými způsoby v závislosti na daném odvětví, rozsahu dostupných dat, podkladů a implementovaných modulů manažerského informačního systému (MIS). Plán lze operativně [...]

Plán měsíčního cash flow (CF) pomocí nástrojů společnosti SEFIMA2023-03-31T16:24:42+02:00

Převezměte kontrolu nad peněžními toky vaší společnosti

2023-03-31T16:05:29+02:00

Cash flow ve vaší firmě může ovlivnit celá řada faktorů. Stejně jako v případě koronaviru se některé z těchto faktorů vymykají vaší kontrole Převezměte kontrolu nad peněžními toky vaší společnosti Pokud váš podnik nemá dostatek peněz na výplatu mezd, nájemného a ostatních účtů, bude mít v nejbližší [...]

Převezměte kontrolu nad peněžními toky vaší společnosti2023-03-31T16:05:29+02:00
Přejít nahoru