Simulace vývoje firmy a predikce Cash Flow

Aktuálně nabízíme:

  • Nastavení přístupu pro 1 uživatele na 2 měsíce zdarma
  • Jednorázové zavedení dat hlavní knihy od roku Y-1

  • Školení v rozsahu 3 hodin formou videokonference
  • Konzultace v rozsahu 3 hodin

Co získáte:

  • Promítnutí vlivů: změny tržeb, restrukturalizace nákladů, úpravy splatností a záloh, úvěrování, optimalizace zásob aj.
    model vývoje Cash Flow (řízení hotovosti)
  • Model vývoje HV (řízení nákladů, tržeb a HV)
  • Model vývoje rozvahy (řízení zásob, pohledávek a závazků, atd.)
  • Možnost využít pro plánování načtená data minulých období

Poptejte produkt Simulace vývoje firmy