SMART MIS ve variantě Ekonom je ideální cestou k MIS pro každého, kdo chce bez hlubšího učení se technologie rychle a efektivně řídit oblast financí. Ekonom vyžaduje napojení na účetnictví nebo podnikový informační systém (IS, nebo též ERP). Základní zprovoznění lze realizovat v řádu dnů, poněvadž se jedná o do jisté míry standardizovanou datovou oblast vycházející z platné legislativy. Součástí verze Ekonom jsou základní finanční výkazy (rozvaha, výsledovka, CF); běžné i vlastní finanční ukazatele a KPI.

V duchu požadavků na vizualizaci verze Ekonom nabízí řadu osvědčených poměrových, stavových i trendových grafů a dashboardů. Verze Ekonom je dlouhodobě nejoblíbenější formou implementace našeho MIS, přesto v mnoha případech spolupráce nekončí jen na této úrovni, ale začne postupně pokrývat i ostatní oblasti řízení (viz verze Individual). Ekonom může být libovolně doplněn i o dílčí podoblasti, kterými jsou: pohledávky a závazky, saldo příjmů a výdajů v podobě operativního CF, manažerský controlling a reporting, rozpouštění nákladů a výnosů, popř. základy konsolidace.

Napište nám

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného řešení pro vaši společnost, firmu i nemocnici.